Zelengorska 1/1, Umka, 11260 Beograd, Srbija

Web sertifikat SME

 

Jedinice sa kosom oplatom

 

ISPARIVAČKE JEDINICE SA KOSOM OPLATOM
tip AF Ventilatori Protok vazduha QR Dimenzije
t0=-8°C Dt=8°C t0=-25°C Dt=7°C A L H C
m2 broj φ m3/h W mm mm mm mm
DV 03160/500-8-4-1 4,78 1 250 950 1100 960 700 500 300 500
DV 03160/900-8-4-2 8,64 2 250 1900 2300 1900 1100 900 300 500
DV 03160/1350-8-4-2 12,96 3 250 2850 3400 2900 1550 1350 300 500
DV 03160/1700-8-4-3 16,3 4 250 3800 4600 3800 1900 1700 300 500